Info Panel
0270s

lees verder … De Romeinen - 0275

In 47 na Christus werd de Rijn de grens tussen het Romeinse Rijk en het Germaanse gebied. Dat jaar beschouwt men  in het algemeen als de beginperiode van de Romeinse …

Lees meer →
1500s

lees verder … Ontginningen - 1500

Vlakbij de Kinderboerderij, ongeveer ter hoogte van Lombardijen, stond vroeger Hofstede De Koppel. Een pachter in het gebied De Grote Koppel bouwde er in de veertiende eeuw zijn woning. Hier …

Lees meer →

Lees verder … Houtense pad - 1500

Detail van een kaart uit 1757, uitgegeven door Isaak Tirion. Het Houtensepad  is de met stippellijnen aangegeven weg van Covelaars Brug naar De Koppel en verder. Tijdens de bouw van …

Lees meer →
1900s

lees verder … Hollandse Waterlinie - 1900

De Forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd begin negentiende eeuw, staan in of net buiten Lunetten. Deze wijk  ontleent zijn naam aan de verdedigingswerken. De forten hebben de vorm van een …

Lees meer →

De lunetten - 1900

Lees verder … Militaire oefening bij de forten De vier Lunetten op de Houtense Vlakte zijn tussen 1822 en 1826 ten zuidoosten van de stad Utrecht aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegelijkertijd werden rondom Utrecht ook Fort …

Lees meer →

Inundatiekanaal - 1900

Door Utrecht loopt nog een aantal inundatiekanalen, die water uit hoofdwatergangen, zoals de Vecht en de Kromme Rijn, naar forten leidden. Bij de inlaten uit de hoofdwatergangen en bij de …

Lees meer →

Verboden kringen - 1900

De gordel van forten rond Utrecht is van grote invloed geweest op de ruimtelijke ordening in het Waterliniegebied. Op een fort was vrij uitzicht (op de vijand) en een vrij …

Lees meer →
1960s

lees verder … Bouwproces - 1967

De bouw van de wijk Lunetten was een bijzonder proces. Oorspronkelijke plannen werden veranderd door inmenging van planologen, biologen, bouwkundigen en journalisten. Bij de uiteindelijke bouw konden toekomstige bewoners meebeslissen …

Lees meer →

Groen - 1967

Groen in de wijk

Lees meer →

Inspraak - 1967

Lunetten is een unieke wijk. Het staat open voor veel verschillende groepen. Inspraak en overleg hebben ervoor gezorgd dat oude elementen zijn gebleven. Klik op de hokjes onder de foto …

Lees meer →

Lees verder … Planproces - 1967

Omslag van het rapport ‘Betaalbaar Lunetten Haalbaar’ van de Werkgroep Lunetten, 1972. De Werkgroep Lunetten pleitte in dit rapport o.a. voor het handhaven van bestaande landschapselementen; die zouden bijdragen aan …

Lees meer →
1990s

lees verder … Wonen en leven - 1999

Lunetten is altijd een wijk van betrokken en actieve bewoners gebleven. Wijkactiviteiten trekken veel bewoners aan. Vaak worden daarbij de handen uit de mouwen gestoken, zoals bij de jaarlijkse opruimactie: …

Lees meer →

Jaarlijkse evenementen - 1999

Lunetten heeft ieder jaar verschillende hoogtepunten. Momenten waarop wijkbewoners elkaar tegen kunnen komen. Klik op de hokjes onder de foto om meer jaarlijkse evenementen te zien.

Lees meer →

Lees verder … Actieve bewoners - 1999

Inwoners van Lunetten zijn betrokken bij hun buurt. Of het nu gaat over wilgenknotten, Lunetjes of een protest tegen het uitbreiden van de snelweg … Lunetten laat van zich horen! …

Lees meer →

De Musketon - 1999

Omgevingskunst - 1999

Klik op de blokjes onder de foto en bekijk meer. Dankzij subsidies van het toenmalige ministerie van CRM, verleend op advies van de rijksadviescommissie, hebben kunstenaars een rol gespeeld in …

Lees meer →

Wijkgezondheidscentrum - 1999

Uniek gezondheidscentrum  in Lunetten In 1975 startte een aantal idealistische hulpverleners met de initiatiefgroep gezondheidscentrum Lunetten. De oprichters hadden toen al een wijkgezondheidscentrum voor ogen dat uitging van een holistisch …

Lees meer →

Lees verder … Experimentele woningen - 1999

Experimentele woningen aan de Hondsrug van architectenbureau Kokon. Deze woningen waren gebouwd volgens het ‘drager-inbouw-systeem’, waarbij het inbouwpakket in overleg met de bewoners werd geplaatst (inspraak!!!) Foto: Maarten Brinkman

Lees meer →

Lees verder … Scholencomplex - 1999

Ballonnenwedstrijd bij de officiële opening van het scholencomplex, 15 november 1979. Foto: Jan Haring Lees hier een verslag van een leerling van het eerste uur. Klik hier voor een interview …

Lees meer →

Groen - 1999

2010s

Het winkelcentrum van Lunetten - 2013

Interview met Rob van Vliet Bij de ontwikkeling van de wijk Lunetten was er ook aandacht voor het winkelcentrum aan de Hondsrug en Zevenwouden. Een van de eerste winkeliers was …

Lees meer →

De familie Lubbers - 2013

Mevrouw Lubbers ging in 1983 met haar man Herman en twee van de vijf kinderen in Lunetten wonen, omdat dit dicht bij Herman’s drukkerij aan de Westerkade was. De drukkerij …

Lees meer →