Info Panel
Je bent hier:   Home  /  Wonen en leven  /  Actieve bewoners  /  De familie Lubbers

De familie Lubbers

Mevrouw Lubbers ging in 1983 met haar man Herman en twee van de vijf kinderen in Lunetten wonen, omdat dit dicht bij Herman’s drukkerij aan de Westerkade was. De drukkerij werd Herman te veel en ze stimuleerde haar man zijn kwaliteiten in te zetten voor de wijk.

Met zijn charme en vlotte babbel kreeg Herman onder andere als voorzitter van het BOL veel voor elkaar. Het ene opgezette project was succesvoller dan het andere.

In 1993 werd de eetclub in de Musketon opgericht. Als ze op donderdagavond gaat bridgen constateert ze met genoegen dat dit nog steeds een succes is.

Herman ging door de week elke ochtend naar het Knooppunt. Toen nog bij Zevenwouden. Het was belangrijk dat hij er was omdat er op hem gerekend werd. Mevrouw Lubbers had het ook wel gezellig gevonden als hij met haar een kopje koffie gedronken had.

En dan was er natuurlijk de jaarlijkse wijkdag met de BOL-loop. Een activiteit die nog altijd plaats vindt.

Herman heeft zich ingezet voor de tuin (Hermanshof) bij de Koppel. Het was jammer dat een begeleidster met groene vingers overgeplaatst werd naar Overvecht en dat de opvolgers minder feeling hadden met tuinieren. Opvallend is dat de mensen met name voor de gezelligheid kwamen en om te kletsen en koffie te drinken maar dat er weinig uit hun handen kwam.

Mevrouw Lubbers is aan de telefoon en als coördinator actief geweest bij de algemene hulpdienst in de Musketon. De hulpdienst deed aan huisbezoeken. Als er iemand belde omdat het tuinhekje stuk was, dan ging Herman het repareren. Men verbaasde zich er dan vaak over dit door de vrijwilligers gratis gedaan werd. Vanuit hun katholieke achtergrond was het normaal je in te zetten voor de medemens. Het was toen allemaal nog socialer.