Info Panel
Je bent hier:   Home  /  Hollandse Waterlinie  /  Verboden kringen

Verboden kringen

De gordel van forten rond Utrecht is van grote invloed geweest op de ruimtelijke ordening in het Waterliniegebied. Op een fort was vrij uitzicht (op de vijand) en een vrij schootsveld rondom essentieel. Halverwege de negentiende eeuw begon de economie aan te trekken en de steden wilden uitbreiden. De verdedigingswerken leken toen een obstakel te worden. Maar omdat de landsverdediging de hoogste prioriteit had, werd in 1853 de zogenaamde ‘Kringenwet’ uitgevaardigd.

Kringenwet

In de binnenste kring van 300 meter rond een (belangrijk) verdedigingswerk mochten bouwwerken alleen van hout worden gebouwd en met toestemming van de Minister van Oorlog. In de middelste kring van 600 meter mocht tot 50 cm hoogte met steen worden gebouwd, daarboven moest het verbrandbaar zijn. In de buitenste kring, 1000 meter rond het werk, mocht wel in steen worden gebouwd maar bij oorlogsdreiging konden alle opstallen zonder meer worden geruimd; de houten huizen zouden dan worden platgebrand. De Kringenwet was tot 1951 van kracht en werd pas in 1963 definitief ingetrokken. Utrecht bouwde wel nieuwe woonwijken en industrieterreinen maar de Verboden kringen beletten uitbreiding in oostelijke richting. Om die reden treffen we in de schootsvelden van de buitenste fortengordel rond Utrecht hoofdzakelijk bebouwing aan van na 1951.

bron: www.hollandsewaterlinie.nl