Info Panel
1900s

lees verder … Hollandse Waterlinie - 1900

De Forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd begin negentiende eeuw, staan in of net buiten Lunetten. Deze wijk  ontleent zijn naam aan de verdedigingswerken. De forten hebben de vorm van een …

Lees meer →

De lunetten - 1900

Lees verder … Militaire oefening bij de forten De vier Lunetten op de Houtense Vlakte zijn tussen 1822 en 1826 ten zuidoosten van de stad Utrecht aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegelijkertijd werden rondom Utrecht ook Fort …

Lees meer →

Inundatiekanaal - 1900

Door Utrecht loopt nog een aantal inundatiekanalen, die water uit hoofdwatergangen, zoals de Vecht en de Kromme Rijn, naar forten leidden. Bij de inlaten uit de hoofdwatergangen en bij de …

Lees meer →

Verboden kringen - 1900

De gordel van forten rond Utrecht is van grote invloed geweest op de ruimtelijke ordening in het Waterliniegebied. Op een fort was vrij uitzicht (op de vijand) en een vrij …

Lees meer →