Info Panel
Je bent hier:   Home  /  Bouwproces  /  Lees verder … Planproces

Lees verder … Planproces

Omslag van het rapport ‘Betaalbaar Lunetten Haalbaar’ van de Werkgroep Lunetten, 1972. De Werkgroep Lunetten pleitte in dit rapport o.a. voor het handhaven van bestaande landschapselementen; die zouden bijdragen aan een leefbaar milieu en konden de wijk een eigen identiteit geven. Het ging om de forten, de Oud-Wulvenbroekwetering, boomgroepen, het Inundatiekanaal, Houtensepad, Oude Liesbosweg en Koppeldijk.

 

BETAALBAAR LUNETTEN HAALBAAR

In het uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht kwam op 26 juli 1962 in hoofdzaak Lunetten ter sprake. Het raadsbesluit vond op 9 augustus 1962 plaats en vanaf dat moment werd hard gewerkt aan de plannen rondom de woonwijk Lunetten. Het ging om een uitbreidingsplan
“ongeveer begrensd door de Rijksweg nr. 22, gedeelten van de spoorlijnen Utrecht-Arnhem en Utrecht- Den Bosch en de Rijksweg nr. 12”.

Omslag van het rapport ‘Betaalbaar Lunetten Haalbaar’ van de Werkgroep Lunetten, 1972. De Werkgroep Lunetten pleitte in dit rapport o.a. voor het handhaven van bestaande landschapselementen; die zouden bijdragen aan een leefbaar milieu en konden de wijk een eigen identiteit geven. Het ging om de forten, , de Oud-Wulvenbroekwetering, boomgroepen, het Inundatiekanaal, Houtensepad, Oude Liesbosweg en Koppeldijk

Omslag van het rapport ‘Betaalbaar Lunetten Haalbaar’ van de Werkgroep Lunetten, 1972. De Werkgroep Lunetten pleitte in dit rapport o.a. voor het handhaven van bestaande landschapselementen; die zouden bijdragen aan een leefbaar milieu en konden de wijk een eigen identiteit geven. Het ging om de forten, , de Oud-Wulvenbroekwetering, boomgroepen, het Inundatiekanaal, Houtensepad, Oude Liesbosweg en Koppeldijk

PROGRAMMA VAN EISEN:

De nieuwe wijk Lunetten moet plaats bieden aan naar schatting 11.300 inwoners. Het plan is 3400 woningen, 600 studenten wooneenheden, dan ook nog 44 zelfstandige woningen voor alleenstaanden, bejaarden en een verzorgingstehuis voor honderd bejaarden. De bejaardenwoningen dienen dicht bij het centrum van de wijk gebouwd worden. De studentenwoningen zullen in de hoogbouw komen, wat betreft gezinswoningen is 40% laagbouw en 60 % hoogbouw van maximaal 7 etages.
Tussen de woningen zullen speelgelegenheden zijn voor kinderen.
In het programma van eisen wordt voorts gesproken over een sport – en zwemcomplex en een tennisaccomodatie van 10 banen.
De bestaande forten zullen deel uit maken van een park met viswater, schoolltuintjes, een midgetgolfbaan, een kinderboerderij en speelterreintjes.
Ook het Antoniusziekenhuis staat op het programma. Er zijn veel bezwaren tegen de bouw van het ziekenhuis.

Van het ziekenhuis is niets gekomen. Ook het idee van de aanleg van een metrolijn ging van de baan. Er kwam ook geen zwembad.

WERKGROEP BETAALBAAR LUNETTEN.

De definitieve opdracht voor het plan Lunetten ging aanvankelijk naar architectenbureau Van Gent. Het plan bleek echter te kostbaar en daarom werd Werkgroep Lunetten opgericht. Een van de oprichters is ecoloog Bert Maes, eveneens oprichter van
Stichting Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken. Vanuit deze stichting ontstond Werkgroep Lunetten.

De werkgroep wilde een betaalbaar Lunetten met oog voor karakteristieke en waardevolle elementen, zoals boomgaarden, slootjes, het Houtense Pad, de forten, de oude rivierarm, de boerderijen en het inundatiekanaal.
Bert Maes en andere leden wilden betaalbare woningen geïntegreerd in het oude cultuurhistorische landschap. Het landschap werd in kaart gebracht.
Aanvankelijk wilde de gemeente het gebied opspuiten en vol bouwen met woningen. Juist het opspuiten met zand zou heel veel kosten met zich meebrengen en bovendien zou geen aandacht zijn voor het landschap dat het verhaal vertelt van de geschiedenis van diverse perioden. Lunetten is een oud gebied met een rijke cultuurhistorie.
Gelukkig stond men open voor de plannen van de werkgroep. Deze plannen zijn uiteindelijk uitgevoerd.
De werkgroep wilde een goed leefmilieu en de Utrechtse bevolking zoveel mogelijk bij de plannen betrekken. Hun stelling was dat ieder mens recht heeft op een eigen plek, een woning en woonomgeving, een woonomgeving waarin hij zich thuis voelt en waarmee hij zich kan identificeren. De woning en de woonomgeving dienen een afspiegeling te zijn van de activiteiten van haar bewoners. Daarom is inspraak van bewoners van groot belang. Dat was een belangrijk uitgangspunt van de werkgroep.

LANDSCHAP VAN LUNETTEN

De werkgroep Lunetten kwam met de volgende inventarisatie:
De Oud Wulverbroekse Wetering met parallelsloten en verspreid groen ( knotwilgen en elzen) .
De meidoorns, een typische struik van het rivierenlandschap. In het voorjaar hebben ze prachtige bloesems en in het najaar bessentrosjes die zangvogels aantrekken.
Groepen cultuurbomen, zoals noot-, linde , fruitbomen. Deze bomen komen voor op de Koppeldijk en het Houtensepad. Helaas zijn de boerderijen gesloopt op de kinderboerderij De Koppel na.
De bestaande wegen: De Rijndijk, Houtenseweg, Oude Liesbosweg, Oude Mereveldseweg en de Koppeldijk. De wegen zijn oud en zouden als wandel en fietsroutes opgenomen kunnen worden.
De Forten: gebouwd in 1819 als militair verdedigingswerk. Met de waterpartijen, bomen en struiken vormen ze een recreatief geheel.
Het inundatiekanaal met water- en oeverplanten, wilgen en elzen. Dit is tevens een belangrijk gebied voor vogels.
Het slotensysteem. De sloten bepalen tevens de aard van het landschap in Lunetten.
De boerderijen aan de Rijndijk en de Oude Mereveldseweg dienen gehandhaafd te blijven aan de periferie van de wijk Lunetten.

Uiteindelijk werd het plan van werkgroep Lunetten geaccepteerd. Uitvoering ervan bleek goedkoper en ook de oude structuur van het landschap kon worden gehandhaafd.

RESULTAAT

Lunetten is een bijzondere wijk geworden in de stad Utrecht. Het woongenot is er met de recreatieve mogelijkheden en de speelveldjes. Er zijn goede voorzieningen.
De cultuurhistorische elementen zijn bewaard gebleven. Helaas zijn enkele boerderijen verdwenen. Lunetten is een groene wijk.
Amelisweerd en het centrum van de stad zijn makkelijk te bereiken.
Bewoners zijn actief bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten.

Op 4 october 1974 sloeg minister Gruyters de eerste paal met de toekomstige bewoner W. van der Woude, toen woonachtig in Kanaleneiland.

De heer Van der Woude kijkt uit naar zijn toekomstige woning aan de Simplonbaan 26:
“Lunetten wordt de goudkust van Utrecht” ( bron citaat UN)
Ook de familie Steen verhuist in 1976 naar Lunetten : “Eindelijk een huis met fatsoenlijke slaapkamers en een lekkere tuin. Je kan zeggen wat je wilt, als je in Lunetten komt te wonen, dan heb je toch het idee dat je buiten zit”.
(Bron citaten toekomstige bewoners UN)